PRAVILA PROMOTIVNE AKTIVNOSTI “PLAY & WIN”

1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI ORGANIZATORA PROMOCIJE

„Knjaz Miloš“ а.d. Aranđelovac, ul. Južna industrijska zona bb, matični broj: 07347383, PIB: 100994867 (u daljem tekstu ’’Organizator” ili ’’Knjaz Miloš’’).

2. NAZIV, VREME TRAJANJA I SVRHA PROMOTIVNE AKTIVNOSTI

Promotivna aktivnost se organizuje pod nazivom “PLAY & WIN” (u daljem tekstu: „Promocija“) preko sajta www.playandwin.rs www.playandwin.rs.

Promocija počinje dana 15.05.2018. godine i traje do isteka zaliha poklona, a najkasnije do 15.07.2018. godine osim za poklone Guarana EXIT Experience za ekipu i EXIT karta dnevna za jednu osobu za koje traje do 01.07.2018. godine .

Promotivna aktivnost se organizuje radi promocije proizvoda brenda Guarana.

3. TERITORIJA NA KOJOJ SE ORGANIZUJE PROMOCIJA

Promocija se organizuje na celoj teritoriji Republike Srbije.

4. PRAVO UČEŠĆA

Pravo učestvovanja na promociji imaju sva fizička lica koja su državljani Republike Srbije i koja na dan 15.05.2018.g. imaju 15 godina i prebivalište ili boravište na teritoriji Republike Srbije.

Zaposleni kod Organizatora, zatim zaposleni u zavisnom privrednom društvu Organizatora „Knjaz Miloš - Natura“ d.o.o. Beograd, kao i zaposleni u agencijama Pioniri Communication d.o.o. Beograd, Crowded Room Studio d.o.o. Novi Sad i MPG Plus d.o.o. Beograd nemaju pravo da učestvuju u Promociji.

Uslov za učešće u Promociji je prihvatanje ovih Pravila (u daljem tekstu: „Pravila“). Učesnik prihvata Pravila tako što će izabrati opciju da prihvata Pravila koja će mu biti ponuđena prilikom registracije na sajtu. Registracija će detaljno biti opisana u poglavljima koji slede.

Organizator predlaže učesnicima da pre nego što nastave, odštampaju ili na drugi način sačuvaju ova Pravila za svoju arhivu.

5. PROMOTIVNA PAKOVANJA-LIMENKE

Proizvodi za učešće u Promociji (u daljem tekstu: ’’Promotivno pakovanje’’) su specijalne i posebno označene Guarana Original limenke u pakovanju 0,25 litara na kojima je jasno istaknut ispis PLAY&WIN kao i poruka da sadrže kod za učestvovanje u Promociji, tj. limenke sledećeg dizajna:

6. NAČIN REGISTROVANJA I PRIKUPLJANJA BODOVA

6.1. Registrovanje

Promocija je isključivo onlajn karaktera i sve aktivnosti se odvijaju na veb strani www.playandwin.rs.

Da bi zainteresovano lice steklo pravo na učešće, potrebno je da se registruje (i na taj način otvori svoj personalni nalog/profil) na sajtu www.playandwin.rs. Pri registraciji će od učesnika biti zatraženo da unese sledeće podatke: ime i prezime, datum rođenja, e-mail adresu, broj mobilnog telefona, mesto i adresu za prijem poklona. Navedene podatke Organizator će koristiti radi identifikacije dobitnika i dostave učesnicima naručenih poklona. Organizator ima pravo da, uz saglasnost učesnika, posredstvom e-mail adrese obaveštava učesnika o promotivnim aktivnostima, akcijama i proizvodima Organizatora.

6.2. Prikupljanje bodova

Nakon što se učesnik registruje, omogućeno mu je da unosi kodove koji se nalaze na Promotivnim pakovanjima i na taj način prikuplja bodove. Kod se nalazi na donjoj strani otvarača. Na jednom Promotivnom pakovanju nalazi se jedan kod. Vrednost jednog koda je tri boda.

Svaki kod je moguće uneti samo jednom, nakon čega unos istog ne donosi bodove. Ako isti učesnik unese pogrešan kod više od 3 puta uzastopno, automatski će mu biti privremeno onemogućen unos kodova u trajanju 24 sata. Ukoliko učesnik posle isteka privremene nemogućnosti unosa koda još dva puta u trajanju Promocije pogrešno unese kod više od 3 puta uzastopno, profil će mu biti automatski blokiran i time će biti diskvalifikovan sa učešća u Promociji.

Kada učesnik na svom profilu sakupi dovoljan broj kodova za određeni poklon stiče pravo da naruči poklon.

7. POKLONI I NJIHOV IZBOR

Svaki poklon vredi tačno određeni broj bodova. Kada učesnik sakupi broj bodova koji je potreban za određeni poklon, stiče pravo da poklon i naruči. Izbor dostupnih poklona raste sa brojem sakupljenih bodova, a učesnik može da bira za koji od dostupnih poklona će sakupljati bodove.

Vrsta poklona, količina i broj bodova koji je potrebno sakupiti za svaki pojedinačni poklon navedeni su u tabeli 1.

VRSTA POKLONA KOLIČINA Potreban broj bodova
Guarana Exit experience za ekipu (4 osobe/4 dana)* 3 3.000
Exit karta - dnevna za jednu osobu za 1. dan festivala – 12.07.2018.g. 75 240
Exit karta - dnevna za jednu osobu za 2. dan festivala – 13.07.2018.g. 75 240
Exit karta - dnevna za jednu osobu za 4. dan festivala – 15.07.2018.g. 75 240
GUA slušalice 800 150
GUA majica 10.000 120
GUA ranac 2.000 75
GUA marama 300 60
GUA digital pokloni – limited edition Neograničeno 3

*Poklon Guarana Exit Experience za ekipu odnosi se na 4 osobe (u daljem tekstu: „ekipa“) i uključuje (ali se ne ograničava):

 1. VIP EXIT kartu za četiri dana Exit festivala 2018, za svakog člana ekipe
 2. četiri noćenja za ekipu u hotelu Villa Palace Novi Sad sa doručkom i ručkom u dvokrevetnim sobama (dva člana ekipe u jednoj sobi), a za vreme trajanja Exit festivala 2018 odnosno od 12. do 16.07.2018.g. (izlazak iz hotela je predviđen 16.07.2018.g. u skladu sa pravilima hotela)
 3. jednu povratnu autobusku kartu od mesta stanovanja do Novog Sada, za svakog člana ekipe
 4. jedan let helikopterom iznad Novog Sada u trajanju od 10 minuta uz potpisivanje saglasnosti za letenje, za svakog člana ekipe, koji će biti organizovan za vreme trajanja Exit festivala 2018 na način predviđen pravilima davaoca te usluge
 5. jednu paint ball igru u trajanju od 2 sata za ekipu za vreme trajanja Exit festivala 2018, u kojoj učestvuju svi članovi ekipe
 6. jedno krstarenje Dunavom sa organizovanom hranom, pićem, DJ-om uz pauze za kupanje u trajanju od 4 sata za ekipu za vreme trajanja Exit festivala 2018,
 7. jednu “Festival Payment Card” karticu sa iznosom od 36.000 dinara isključivo za plaćanje hrane i pića u okviru Exit festivala 2018, za celu ekipu. Nije moguća refundacija novčanog iznosa sa kartice.
 8. najmanje četiri taxi povratne vožnje od hotela do Exit festivala i po potrebi do mesta planiranih aktivnosti, za ekipu.

Pokloni su količinski ograničeni i uvid u broj dostupnih poklona biće moguć na sajtu prilikom svakog logovanja.

Učesnici mogu naručivati poklone do isteka zaliha, s tim što su količine GUA digital poklona neograničene i isporučivaće se do isteka Promocije.

Pokloni se ne mogu zameniti za novac, ni za druge pogodnosti, niti se mogu prenositi na treća lica pre uručenja nagrada (osim Guarana Exit Experience).

8. NARUČIVANJE POKLONA

Naručivanje poklona se vrši tako što učesnik na svom profilu na sajtu www.playandwin.rs izabere opciju „naruči“. Naručivanjem bilo kojeg poklona učesniku se sa bodovnog salda skida broj bodova koji je ekvivalent vrednosti odabranog poklona, a broj dostupnih poklona se automatski smanjuje.

U zavisnosti od vrste poklona, učesnik će u određenim slučajevima morati da odabere željenu opciju od ponuđenih (npr. mušku ili žensku poklon majicu, veličinu majce i tome slično). Učesnik mora da potvrdi narudžbinu kako bi mu poklon bio dodeljen.

Učesnik koji nije ostavio verodostojne podatke o sebi pri registraciji na sajtu www.playandwin.rs neće biti u mogućnosti da dobije poklon.

Učesnik nakon naručivanja poklona može naručiti bilo koji drugi poklon u skladu sa svojim neiskorišćenim bodovima i nastaviti sa sakupljanjem istih u cilju ostvarenja prava na novi poklon.

Jedan učesnik može da ostvari pravo na najviše 10 poklona.

9. DOSTAVLJANJE I PREUZIMANJE POKLONA

Učesnicima koji u skladu sa pravilima ostvare pravo na poklon i iste naruče, u zavisnosti od godina starosti dostavljanje će se izvršiti na sledeći način:

 1. ukoliko je učesnik stariji od 18 godina naručeni poklon će mu biti dostavljen kurirskom službom korišćenjem usluge „lično dostavljanje“ na adresu za prijem koju je označio prilikom registracije. Poklon će moći da preuzme od kurirske službe isključivo lice koje je poklon naručilo i to lično.
 2. učesnik koji je maloletno lice starije od 15 godina poklon će preuzeti na adresi „MPG Plus“ d.o.o. Beograd Milana Tankosića 8, Beograd uz prisustvo roditelja odnosno staratelja ili uz pisanu saglasnost staratelja i to svakog četvrtka od 14h do 16h u periodu od 1.6.2018. do 27.7.2018. godine. Ukoliko učesnik ne preuzme poklon najkasnije do dana 27.7.2018. godine gubi pravo na poklon. Ukoliko je učesnik onemogućen da na definisan način preuzme poklon, moguće je da potpisanu saglasnost pošalje na e-mail playandwin@guarana.rs sa naznačenom adresom za isporuku poklona. Pisana saglasnost mora biti overena kod javnog beležnika, nakon čega će mu poklon biti poslat na adresu naznačenu u saglasnosti.

Izuzetno od napred navedenog, poklon Guarana EXIT Experience za ekipupreuzima se lično uz ličnu kartu ili drugi lični dokument u prostorijama Organizatora na Novom Beogradu, ul. Đorđa Stanojevića 14 o čemu će učesnik koji preuzme ovaj poklon biti obavešten od strane Organizatora na broj telefona koji je učesnik ostavio prilikom registracije. Prilikom uručenja poklona učesnik je obavezan da dostavi lične podatke lica koja je izabrao za članove ekipe kao i njihove kopije lične karata. Učesnik koji je naručio poklon Guarana EXIT Experience za ekipu, a mlađi je od 18 godina, mora dobiti saglasnost staratelja kako bi nagradu mogao da preuzme, a isto se odnosi i na lica koje učesnik izabere da budu članovi ekipe. Pisana saglasnost mora biti overena kod javnog beležnika.

Ukoliko Organizator ne uspe da stupi u kontakt sa učesnikom koji je izabrao Gurana EXIT Experience za ekipu u roku od 10 dana od dana izbora ovog poklona, učesnik gubi pravo na poklon i poklon ostaje Organizatoru na raspolaganju.

Prilikom ličnog preuzimanja poklona, učesnik je dužan da preda na uvid Organizatoru svoju važeću ličnu ispravu – ličnu kartu ili pasoš kako bi se nesporno utvrdio njegov identitet.

U slučajevima kada se poklon šalje kurirskom službom, relevantna je adresa koju je Učesnik naveo prilikom registracije profila. Učesniku će biti najavljena isporuka poklona na dan isporuke na broj telefona koji je ostavio prilikom registracije. Izveštaj kurirske službe o uručenju, predstavlja dokaz da je obaveza Organizatora izvršena. Ukoliko dostavljanje ne bude uspešno, kurirska služba će dostavljanje pokušati još jednom u roku od 24 h od prvog pokušaja. Ukoliko dostavljanje ni tada ne bude uspešno, poklon će moći da se preuzme nakon dva radna dana od pokušaja dostavljanja poklona u prostorijama agencije „MPG Plus“ d.o.o. Beograd, na adresi ul. Milana Tankosića br. 8, Beograd i to svakog četvrtka od 14h do 16h do 27.7.2018. godine. Ukoliko učesnik ne preuzme poklon najkasnije do dana 27.7.2018. godine gubi pravo na poklon, a poklon ostaje na raspolaganju Organizatoru.

Organizator će za dobitnike, koji prime nagradu, na vrednost nagrade preko neoporezivog iznosa (što je u trenutku donošenja ovih Pravila samo Guarana EXIT Experience za ekipu) obračunati i uplatiti porez na dohodak građana, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana. Dobitnici i članovi ekipe imaju obavezu da Organizatoru u roku od 48 sati od poziva Organizatora dostave lične podatke, fotokopiju lične karte ili očitanu ličnu kartu ukoliko je biometrijska, zbog obračuna i uplate poreza na dohodak građana.

8.1. Rok isporuke

Svi pokloni se isporučuju/preuzimaju najkasnije u roku od 15 dana od dana završetka Promocije, s tim što se poklon Guarana EXIT Experience za ekipu preuzima lično, najkasnije do 10.07.2018. godine. poklon EXIT karta dnevna za jednu osobu će biti dostavljena najkasnije do 10.07.2018. godine.

Organizator neće snositi nikakvu odgovornost zbog eventualnih nedostataka/grešaka u podacima koje je dao učesnik (npr. greška u pisanju imena, e-mail adrese, broja telefona itd.).

Učesnik nema mogućnost menjanja izabranog poklona za drugi poklon ili novčanu protivvrednost.

9. ODGOVORNOST I DISKVALIFIKACIJA UČESNIKA

Učesnici prihvataju potpunu odgovornost za svu štetu koju prouzrokuju Organizatoru u toku Promocije.

Korišćenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, naneti štetu, ili zloupotrebiti učestvovanje u aplikaciji je zabranjeno. Takvi postupci mogu dovesti do eliminacije učesnika iz daljeg toka Promocije i/ili zabranu učestvovanja onog ko je navedena pravila prekršio. Ukoliko se proceni ili posumnja da neki od učesnika na bilo koji način pokušava da prekrši pravila učestvovanja (bilo kakve naznake varanja), Organizator zadržava pravo da ih diskvalifikuje iz Promocije i zanemari njihovo učestvovanje bez daljeg obrazloženja.

10. PREKID PROMOCIJE

Promocija može biti prekinuta jedino u slučaju više sile, uključujući i nemogućnost Organizatora da završi igru iz razloga koji stoje van njegove volje. U tom slučaju Organizator će obavestiti učesnike o prekidu Promocije, razlozima za prekid i datumu prekida na internet sajtu i zvaničnoj FB stranici. Organizator ne odgovara za bilo kakvu štetu koja može nastati usled prekida Promocije u smislu ovog člana.

11. ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Organizator odnosno lica angažovana od strane Organizatora na realizaciji ove Promocije će lične podatke učesnika koristiti isključivo radi ispunjenja svojih obaveza iz Promocije i u druge svrhe ih neće koristiti.

Učesnik koji dobije poklon Guarana EXIT Experience za ekipu pristaje da Organizator na svom sajtu i nalozima na društvenim mrežama (Facebook, Instagram) objavi njegovo ime i prezime, kao i fotografije i video snimke učesnika sa EXIT festivala i ostalih aktivnosti koje su uključene u poklon Guarana EXIT Experience za ekipu, kao i da pribavi takvu saglasnost od ostalih članova ekipe.

U toku učešća u Promociji, Organizator ne čuva nikakve podatke o učesniku. Podaci koje učesnici ostave nalaze se na sajtu Promocije i pristup podacima ima agencija „Pioniri communications“ d.o.o. Beograd, kao i agencija „MPG Plus“ d.o.o. Beograd i njima se pristupa prilikom uvida u spisak učesnika koji su poklon poručili kako bi im se isti dostavio, a u skladu sa ovim Pravilima. Nakon završetka Promocije, sajt neće biti aktivan, a podaci o učesnicima će biti izbrisani. Ukoliko učesnik da svoju saglasnost da mu se ne email adresu šalju obaveštenja o drugim promocijama, akcijama i proizvodima Organizatora, Organizator će e-mail adresu koristiti isključivo u te svrhe, pri čemu će učesnik/primalac elektronske poruke imati mogućnost da se odjavi sa liste za obaveštavanja, slanjem mejla na adresu guarana@knjaz.co.rs.

Učestvovanjem na Promociji, podrazumeva se da je učesnik dao sledeću izjavu u smislu propisa o Zaštiti podataka o ličnosti:

“Saglasan/saglasna sam i ovlašćujem Organizatora Promocije da moje podatke, koje sam dostavio/dostavila radi učešća u Promociji, kao i moje podatke koji se u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti smatraju ličnim podacima, može koristiti samo u svrhu i za potrebe sprovođenja Promocije, da ih može objavljivati za vreme trajanja Promocije i do okončanja postupka uručenja/slanja poklona, a da ih u druge svrhe ne može koristiti bez moje dodatne pisane saglasnosti.“

12. RUKOVALAC PODACIMA O LIČNOSTI I PRAVA LICA

Rukovalac podacima o ličnosti je „Knjaz Miloš“ a.d. Aranđelovac, Južna industrijska zona bb, matični broj: 07347383.

Pristup podacima o učesnicima ima i agencija „Pioniri communications“ d.o.o. Beograd,kao i agencija MPG Plus d.o.o. Beograd Bulevar Zorana Đinđića 45a, matični broj: 20792531, koje pružaju usluge Organizatoru iz oblasti digital marketinga, odnosno BTL aktivnosti.

Učesnik ima pravo da zahteva da ga rukovalac istinito i potpuno obavesti o tome:

 • da li rukovalac obrađuje podatke o njemu i koju radnju obrade obavlja;
 • koje podatke obrađuje o njemu;
 • od koga su prikupljeni podaci o njemu, tj. ko je izvor podataka;
 • u koje svrhe obrađuje podatke o njemu;
 • po kom pravnom osnovu obrađuje podatke o njemu;
 • u kojim zbirkama podataka se nalaze podaci o njemu;
 • ko su korisnici podataka o njemu;
 • koje podatke, odnosno koje vrste podataka o njemu koriste;li>
 • u koje svrhe se koriste podaci o njemu;
 • po kom pravnom osnovu koristi podatke o njemu;
 • kome se podaci prenose;
 • koji podaci se prenose;
 • u koje svrhe se podaci prenose;
 • po kom pravnom osnovu se podaci prenose;
 • u kom vremenskom periodu se podaci obrađuju.

14. INTELEKTUALNA SVOJINA

Organizator ne preuzima odgovornost za:

Svi intelektualni proizvodi prisutni u toku Promocije su pod zaštitom autorskih prava, pa je zabranjena njihova izmena, kopiranje, preprodaja odnosno bilo kakva reprodukcija bez prethodne pismene saglasnosti vlasnika prava. Naziv Guarana, bilo u tekstualnom bilo u grafičkom obliku, je zaštićeni znak. Nosilac prava zaštićenog znaka je Organizator. Zaštićeni znak ni na koji način i ni pod kakvim uslovima ne sme se koristiti bez prethodne pisane saglasnosti Organizatora.

Protivpravno korišćenje može povući za sobom pravne posledice koje proizilaze iz autorskih, građanskih odnosno krivičnih propisa.

PRAVILA I NJIHOVE IZMENE

Ova pravila dostupna su na eksternom linku, pod nazivom Pravila promotivne aktivnosti “Play&Win” i objavljuju se na vebsajtu www.playandwin.rs.

Organizator zadržava pravo da dopuni ili izmeni ove uslove odnosno samu Promociju i o tome na blagovremen i pogodan način obavesti učesnike putem objave na svojoj Facebook stranici ili putem objave na gore pomenutom sajtu.

Ukoliko se u vezi sa Promocijom pojave neka pitanja ili problemi, dodatne informacije se mogu tražiti na e-mail adresi playandwin@guarana.rs.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Svaki učesnik je lično odgovoran i obavezan da prilikom učešća u Promociji ne koristi neovlašćeno tuđu email adresu ili telefon ili lične podatke i u pogledu toga Organizator ne može snositi nikakvu odgovornost.

Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za posledice koje nastanu usled netačnih ili pogrešnih podataka koje je dao učesnik, tj ostavio prilikom otvaranja profila na navedenom sajtu. Za neuspeh ili sprečenost u realizaciji isporučivanja poklona zbog nedostataka/grešaka u podacima koje je dao učesnik (npr. pogrešno ime ili adresa, itd.) odnosno za štete koje proisteknu iz tih razloga, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost. Organizator ne snosi odgovornost zbog kašnjenja prouzrokovanih smetnjama u funkcionisanju društvenih mreža ili samog sajta. Povremeno može da se dogodi da se usluga ne može koristiti iz razloga koji ne zavise od Organizatora. Prihvatanjem uslova učesnik potvrđuje da je svestan da sadržaj, mogućnost i brzina prenosa poruka, podataka i odgovora zavisi od tehničkih mogućnosti provajdera, da na ove elemente mogu nepovoljno uticati opterećenost mreže i drugi faktori koji su izvan kontrole Organizatora, kao što su (ne i isključivo) zagušenost mreže, pokrivenost, greške u konekciji kao i održavanje bezbedne konekcije na mrežu.

Učešće u Promociji zavisi i od kapaciteta servera, odnosno zasićenosti mreže, pa shodno tome gore navedene okolnosti povremeno mogu negativno uticati na pristup Promociji.

Zbog ostalih tehničkih problema Organizator ne snosi odgovornost i isključuje mogućnost traženja bilo kakve naknade štete u toku učešća u promociji. U slučaju tehničkih problema učesnik može poslati poruku na email adresu playandwin@guarana.rs. Organizator ne snosi odgovornost zbog tehničkih grešaka ili grešaka u unosu podataka u toku funkcionisanja igre i drugih razloga, koji ne zavise od Organizatora.

OSTALO

Eventualne pravne sporove nastale sa učesnicima, Organizator će se truditi da reši sporazumno. U primeni navedenih pravila nadležno je pravo Republike Srbije. U slučaju spora koji strane ne mogu da reše mirnim putem, isti će se rešavati pred nadležnom sudom u Beogradu.

U Aranđelovcu, dana 01.04.2018. godine